Bredbandsfiber

Intresserad av bredbandsfiber?

Hej!

Jag har förstått att det inte bara är jag som är intresserad av bredbandsfiber, liknande den man är i färd att färdigställa i grannsocknen Kårsta.

För att se över intresset har jag gjort en undersökning som jag vore tacksam att så många som möjligt fyllde i, för att vi ska kunna få ett underlag till att eventuellt gå vidare med förfrågning till fiberleverantörer.

Formläret hittar du här: Intresseundersökning Bredbandsfiber Frösundabygden

Ju fler vi är, desto större chans att vi får någon intresserad av att gräva fiber hos oss!

Tack på förhand! 🙂

För eventuella frågor nås jag bäst på mats ‘snabel-a’ holmberga ‘punkt’ se

spacer